“Cái chính là các bạn hài lòng, chứ quy định sinh ra chỉ xảy ra trong trường hợp bất khả kháng!”

Chào mừng bạn đến với Công ty cổ phần HandX. Xin vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi sử dụng hoặc đăng ký các Dịch vụ của HandX. Vì nội dung Thỏa thuận có chứa các thông tin quan trọng về các Điều kiện và các Điều khoản liên quan đến các quyền pháp lý của bạn cũng như các biện pháp khắc phục vấn đề cho bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ tại HandX.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách sử dụng dịch vụ thiết kế website của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, bạn không nên sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. Phạm Vi Dịch Vụ: Dịch vụ thiết kế website của chúng tôi bao gồm tư vấn thiết kế, phát triển giao diện, tạo mã nguồn, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

3. Thanh Toán: Phí dịch vụ sẽ được thỏa thuận trước và phải được thanh toán theo hình thức và lịch trình đã thống nhất. Bất kỳ phí phát sinh nào sẽ được thông báo và đồng ý trước.

4. Bản Quyền và Sở Hữu: Tất cả các tài sản sáng tạo, thiết kế, mã nguồn, và nội dung liên quan đến dự án thiết kế website sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, trừ khi có thỏa thuận khác được đưa ra.

5. Cung Cấp Thông Tin: Bạn cam kết cung cấp đầy đủ, chính xác, và hiện thời thông tin, hình ảnh, và nội dung cần thiết để tiến hành thiết kế website.

6. Quyền Từ Chối: Chúng tôi có quyền từ chối hoặc chấm dứt dự án thiết kế website nếu chúng tôi cho rằng nội dung hoặc yêu cầu của bạn vi phạm quy định pháp luật hoặc đạo đức công nghệ.

7. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin bạn cung cấp và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

8. Trách Nhiệm Pháp Lý: Bạn đảm bảo rằng bạn có quyền sử dụng tất cả các nội dung và tài liệu bạn cung cấp, và bạn không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào.

9. Miễn Trừ Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

10. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc điều chỉnh điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục dịch vụ sau các thay đổi sẽ được coi là chấp nhận điều khoản mới.

11. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến dịch vụ thiết kế website, vui lòng liên hệ qua thông tin sau:

info@handx.vn

12. Hiệu Lực: Điều khoản này có hiệu lực từ ngày bạn bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi và tiếp tục cho đến khi chấm dứt bằng thỏa thuận của cả hai bên.

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Cho Thuê Hosting

Chào mừng bạn đến với dịch vụ cho thuê hosting của chúng tôi. Trước khi bạn tiến hành sử dụng dịch vụ này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây. Bằng cách sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ và chấp nhận những điều khoản này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng việc đăng ký và sử dụng dịch vụ cho thuê hosting của chúng tôi, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

2. Dịch Vụ Hosting: Dịch vụ cho thuê hosting của chúng tôi cung cấp không gian lưu trữ trực tuyến để bạn lưu trữ dữ liệu, tài liệu và ứng dụng web của mình.

3. Phí Dịch Vụ: Phí sử dụng dịch vụ cho thuê hosting sẽ được xác định theo gói dịch vụ bạn chọn. Bạn cam kết thanh toán đúng hạn và theo thỏa thuận đã thống nhất.

4. Quản Lý Dữ Liệu: Bạn chịu trách nhiệm quản lý và sao lưu dữ liệu của mình trên dịch vụ hosting. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mất mát dữ liệu.

5. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, bạn cũng phải đảm bảo rằng thông tin đăng nhập và quản lý hosting của bạn được bảo mật.

6. Hạn Chế Sử Dụng: Bạn cam kết không sử dụng dịch vụ hosting để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, gây hại hoặc gây phiền hà đến người khác, hoặc vi phạm các quy định của chúng tôi.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm: Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ hosting của chúng tôi.

8. Chấm Dứt Dịch Vụ: Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm ngừng dịch vụ hosting mà không cần thông báo trước nếu bạn vi phạm các điều khoản sử dụng.

9. Thay Đổi Điều Khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản này mà không cần thông báo trước. Việc sử dụng tiếp tục dịch vụ sau các thay đổi sẽ được coi là chấp nhận điều khoản mới.

10. Liên Hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào liên quan đến dịch vụ cho thuê hosting, vui lòng liên hệ qua thông tin dưới đây.

info@handx.vn

Chúng tôi hy vọng rằng dịch vụ hosting của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho bạn. Xin cảm ơn vì đã lựa chọn chúng tôi làm đối tác trong việc cung cấp không gian lưu trữ trực tuyến cho bạn.